Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, kodas 187900976
Vilniaus g. 1B, Zarasai, LT -32129
Tel/faks. (8 385) 30588, el. p. zarasu.ligonine@zarasai.lt
Registratūros tel. (8 385) 54570
   
         
         
   
   
         
   
**
AUTOMOBILIO REMONTAS

 I.     PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas:
Zarasų rajono savivaldybės Viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, 187900976
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Vilniaus g. 1B, LT-32128 Zarasai
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai): Dalia Prakienė, tel. +370 385 517 74, faks. +370 385 305 88, el. paštas: ligonine.viesieji@zarasai.lt, www.zarasuligonine.lt.
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: -
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Automobilio (MERCEDES BENZ E 220 CDI HEZ 019) remonto paslaugos.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Automobilio MERCEDES BENZ E 220 CDI HEZ 019 remonto paslaugos (juostos tvirtinimas, 0,30 val., techninis aptarnavimas, 1,60 val., kuro filtro keitimas, 0,40 val., stabdžių skysčio keitimas, 0,40 val., stabdžių skystis, 0,80 l., tepalas 229.52, 6,50 vnt., filtras salono, 1 vnt., kuro filtras, 1 vnt., oro filtras, 1 vnt., alyvos filtras, 1 vnt., varinė poveržlė, 1 vnt.).BVPŽ kodas – 34300000-0, 1 paslaugų kategorija. Mažos vertės pirkimas, apklausos žodžiu būdu. Vienkartinis pirkimas.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos.
III.   INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ
(pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): -
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „SILBERAUTO“, 111748996.
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta) (be/su PVM): 357,33 € (be PVM)/432,37 € (su PVM).
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: apklaustas vienas paslaugos teikėjas, pagal VšĮ Zarasų ligoninės direktoriaus 2014-12-23 įsakymu Nr. V- 49 patvirtintų VšĮ Zarasų ligoninės viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklių XI dalies, 88.8 punktą.
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus: -
2016-08-30

2016-08-30

Naujienos

 

Nacionalinis Transplantacijos Biuras