Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, kodas 187900976
Vilniaus g. 1B, Zarasai, LT -32129
Tel/faks. (8 385) 30588, el. p. zarasu.ligonine@zarasai.lt
Registratūros tel. (8 385) 54570
   
         
         
   
   
         
   
**
BUHALTERIJOS KOMPIUTERINIŲ PROGRAMŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

 I.     PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas:
Zarasų rajono savivaldybės Viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, 187900976
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Vilniaus g. 1B, LT-32128 Zarasai
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai): Dalia Prakienė, tel. +370 385 517 74, faks. +370 385 305 88, el. paštas: ligonine.viesieji@zarasai.lt, www.zarasuligonine.lt.
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: -
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Buhalterijos kompiuterinių programų priežiūros paslaugos.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: buhalterijos kompiuterinių programų priežiūros paslaugos. Perkama:
  1. Kompiuterinių programų autorinės priežiūros paslaugos:
1.1.DB „Apskaita“, 4 darbo vietos;
1.2.Alga 2000 (iki 200 darbo sutarčių, 2 darbo vietos);
1.3.Alga 2000: Darbo grafikai (iki 200 darbo sutarčių, 1 darbo vieta).
2.      Papildomos priežiūros paslaugos:
2.1.Papildomos priežiūros paslaugos skubaus iškvietimo atveju;
2.2.Papildomos priežiūros paslaugos neskubaus iškvietimo atveju;
2.3.Papildomos priežiūros paslaugos nuotolinio prisijungimo būdu.
BVPŽ kodas – 72200000-7, 7 paslaugų kategorija. Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos.
III.   INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ
(pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): -
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Inkompas“, 123813238.
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta) (be/su PVM): 3564,00 € (be PVM)/4312,44 € (su PVM).
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka visus konkurso sąlygose keliamus reikalavimus, pasiūlyta mažiausia kaina.
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus: -
2015-10-07

2015-10-07

Naujienos

 

Nacionalinis Transplantacijos Biuras