Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, kodas 187900976
Vilniaus g. 1B, Zarasai, LT -32129
Tel/faks. (8 385) 30588, el. p. zarasu.ligonine@zarasai.lt
Registratūros tel. (8 385) 54570
   
         
         
   
   
         
   
**
GAISRINIŲ SAUGOS PREKIŲ IR UGNIES GESINTUVŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMAS.
I.     PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas:
Zarasų rajono savivaldybės Viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, 187900976
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Vilniaus g. 1B, LT-32128 Zarasai
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai): Dalia Prakienė, tel. +370 385 517 74, faks. +370 385 305 88, el. paštas: ligonine.viesieji@zarasai.lt, www.zarasuligonine.lt.
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: -
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: gaisrinių saugos prekių ir ugnies gesintuvų techninės priežiūros paslaugų pirkimas.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: ugnies gesintuvų techninės priežiūros paslaugos (miltelinis gesintuvas 4 kg „MG-4“ - 1 vnt., miltelinis gesintuvas 6 kg „MG-6“ – 28 vnt., angliarūgštės gesintuvas 5 litrų - 3 vnt.), miltelinių gesintuvų atsarginės dalys, angliarūgštės gesintuvų atsarginės dalys. BVPŽ kodas – 71317100-4, 12 paslaugų kategorija.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos.
III.   INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ
(pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): -
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Deforus“, 125948957.
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (be/su PVM): 1995,00 Lt (be PVM)/2413,95 Lt (su PVM).
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka visus konkurso sąlygose keliamus reikalavimus. Pasiūlyta mažiausia kaina.
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus: -
 
2014-03-10

2014-03-10

Naujienos

 

Nacionalinis Transplantacijos Biuras