Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, kodas 187900976
Vilniaus g. 1B, Zarasai, LT -32129
Tel/faks. (8 385) 30588, el. p. zarasu.ligonine@zarasai.lt
Registratūros tel. (8 385) 54570
   
         
         
   
   
         
   
**
KOMPIUTERINĖ IR BIURO ĮRANGA

 I.     PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas:
Zarasų rajono savivaldybės Viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, 187900976
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Vilniaus g. 1B, LT-32128 Zarasai
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai): Dalia Prakienė, tel. +370 385 517 74, faks. +370 385 305 88, el. paštas: ligonine.viesieji@zarasai.lt, www.zarasuligonine.lt.
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: -
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Kompiuterinė ir biuro įranga (paprastas stacionarus kompiuteris, 1 vnt., nespalvinis daugiafunkcinis įrenginys, 1 vnt.).
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Kompiuterinė ir biuro įranga (paprastas stacionarus kompiuteris, 1 vnt., nespalvinis daugiafunkcinis įrenginys, 1 vnt.). BVPŽ kodai – 30213300-8, 30232100-5. Pirkimas vykdomas per CPO. Vienkartinis pirkimas.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės.
III.   INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ
(pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): nespalvinis daugiafunkcinis įrenginys, 1 vnt., dažomųjų miltelių kasetė, 1 vnt.
III.1.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Biznio mašinų kompanija“, 122266912.
III.1.2. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta) (be/su PVM): 338,00 € (be PVM)/ 408,98 € (su PVM).
III.1.3. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyta mažiausia kaina, pirkimas vykdomas per CPO.
III.1.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus: -
 
III.2. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): paprastas stacionarus kompiuteris, 1 vnt.
III.2.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Komparsa“, 122748773.
III.2.2. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta) (be/su PVM): 518,00 € (be PVM)/626,78 € (su PVM).
III.2.3. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyta mažiausia kaina, pirkimas vykdomas per CPO.
III.2.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus: -
2017-05-23

2017-05-23

Naujienos

 

Nacionalinis Transplantacijos Biuras