Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, kodas 187900976
Vilniaus g. 1B, Zarasai, LT -32129
Tel/faks. (8 385) 30588, el. p. zarasu.ligonine@zarasai.lt
Registratūros tel. (8 385) 54570
   
         
         
   
   
         
   
**
KONSULTAVIMO PASLAUGOS

 I.     PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas:
Zarasų rajono savivaldybės Viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, 187900976
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Vilniaus g. 1B, LT-32128 Zarasai
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai): Dalia Prakienė, tel. +370 385 517 74, faks. +370 385 305 88, el. paštas: ligonine.viesieji@zarasai.lt, www.zarasuligonine.lt.
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: -
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Konsultavimo paslaugos.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Konsultavimo paslaugos, kurios apima:
1) potencialių planuojamų projektų / poreikių finansavimo galimybių (iš ES fondų ir kitų tarptautinių finansavimo šaltinių) konsultavimo paslaugas;
2) projektų rengimo (projekto koncepcijos ir apimties suformavimo, pasirenkamų veiklų pagrindimo, investicinio projekto rengimo ir kitais su projekto rengimu susijusiais klausimais) konsultavimo paslaugas;
3) konsultavimo paslaugas techniniais ir organizaciniais projektų įgyvendinimo klausimais (projekto valdymo, įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo, sutarčių keitimo, mokėjimo prašymų teikimo, sutarčių valdymo su tiekėjais, partneriais klausimais, viešųjų pirkimų dokumentų rengimo klausimais, projekto dokumentavimo ir dokumentų saugojimo, projekto viešinimo ir kt. projektų įgyvendinimo klausimais).
BVPŽ kodai – 79419000-4, 79421200-3, 79418000-7, 11 paslaugų kategorija. Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos.
III.   INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ
(pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): -
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „ADEMO GRUPĖ“, 303194385.
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta) (be/su PVM): 5000,00 € (be PVM)/6050,00 € (su PVM).
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: paslaugų teikėjas atitinka visus konkurso sąlygose keliamus reikalavimus, pasiūlyta mažiausia kaina.
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus: -
2016-04-11

2016-04-11

Naujienos

 

Nacionalinis Transplantacijos Biuras