Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, kodas 187900976
Vilniaus g. 1B, Zarasai, LT -32129
Tel/faks. (8 385) 30588, el. p. zarasu.ligonine@zarasai.lt
Registratūros tel. (8 385) 54570
   
         
         
   
   
         
   
**
Kreipimosi į ligoninę tvarka

1. Pacientai į ligoninę hospitalizuojami per priėmimo skubiosios pagalbos skyrių, kur jie registruojami, preliminariai apžiūrimi ir su ligos istorija siunčiami į atitinkamus skyrius
1.1. Pagal parengtinį planą hospitalizuojami pacientai turi atvykti paskirtą dieną, pateikti siuntimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Skubiais atvejais pacientai hospitalizuojami visą parą.
1.2. Pacientai hospitalizuojami tik jų pačių sutikimu. Hospitalizuojant nepilnamečius ar neveiksnius asmenis, būtinas jų įstatyminių atstovų sutikimas. Paciento ar jo įstatyminių atstovų sutikimo nereikia, kai yra grėsmė asmens gyvybei ir jis pats dėl to negali tokio sutikimo duoti, kai yra grėsmė nepilnamečio ar neveiksnaus asmens gyvybei, o jo įstatyminių atstovų negalima greitai surasti bei kitais įstatymų numatytais atvejais.
 

2. Atvykusiam stacionariniam gydymui, pacientui su savimi būtina turėti:
2.1. gydytojo siuntimą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2.2. nedirbantys asmenys turi turėti kvitus, patvirtinančius sumokėtas privalomojo draudimo įmokas arba dokumentus, patvirtinančius, kad pacientai draudžiami valstybės lėšomis (pensininko, invalido, moksleivio ar studento, galiojantį darbo biržos pažymėjimą, ūkininkai, mažamečių vaikų tėvai, tremtiniai, politiniai kaliniai, individualių įmonių savininkai, invalidai nuo vaikystės ir kt.).
2.3. atvykus be gydytojo siuntimo arba atvežus Greitajai medicinos pagalbai, apie gydymo stacionare būtinumą sprendžia priėmimo skubiosios pagalbos skyriuje konsultuojantis gydytojas.
 

3. Pacientai, atvykstantys gydytojų specialistų konsultacijos, kreipiasi į ligoninės registratūrą. Registruojantis pacientui nurodoma data, laikas ir gydytojo kabineto numeris:
3.1. su savimi būtina turėti: gydytojo siuntimą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba dokumentus patvirtinančius, kad yra draudžiami valstybės lėšomis (pensininko, invalido, moksleivio ar studento pažymėjimus, galiojantį darbo biržos pažymėjimą ar patys moka savanoriško sveikatos draudimo įmokas);
3.2. pacientai, kurie yra atvykę iš Europos Sąjungos (ES) šalies narės, turi turėti ES šalies narės piliečio asmens dokumento kopiją ir vieną iš nurodytų dokumentų kopijų:
3.2.1. ES šalies narės piliečio Europos sveikatos draudimo kortelės abiejų pusių kopiją;
3.2.2. sertifikato kopiją;
3.2.3. ES šalie narės piliečio vienos iš E formos pažymos kopiją;
3.3. pacientui kreipiantis į odos ir veneros ligų specialistą (dermatovenerologą) konsultacijai gydytojo siuntimas neprivalomas.
Pastaba: Nuo 8.00 val. iki 17.00 val. gydytojai specialistai skubos tvarka pacientus konsultuoja priėmimo skubiosios pagalbos skyriuje.
 

4. Būtinoji medicinos pagalba ligoninėje teikiama visiems pacientams visą parą, kreipiantis dėl skubiosios medicinos pagalbos gydytojo siuntimas neprivalomas.

 


2012-05-02

Naujienos

 

Nacionalinis Transplantacijos Biuras