Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, kodas 187900976
Vilniaus g. 1B, Zarasai, LT -32129
Tel/faks. (8 385) 30588, el. p. zarasu.ligonine@zarasai.lt
Registratūros tel. (8 385) 54570
   
         
         
   
   
         
   
**
LENGVOJO AUTOMOBILIO TECHNINĖS APŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMAS

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas:
Zarasų rajono savivaldybės Viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, 187900976
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Vilniaus g. 1B, LT-32128 Zarasai
I.1.2. Kontaktiniai duomenys:
asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai): Dalia Prakienė, tel. +370 385 517 74, faks. +370 385 305 88, el. paštas: ligonine.viesieji@zarasai.lt, www.zarasuligonine.lt.
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: -
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Lengvojo automobilio techninės apžiūros paslaugų pirkimas.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: pakartotinės lengvojo automobilio (valstybinis Nr. EDC 704) techninės apžiūros paslaugos. BVPŽ kodas – 71631200, 12 kategorija.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos.
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ
(pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): -
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Utenos techninių apžiūrų centras“, 183759147.
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (be/su PVM): 9,09 Lt (be PVM)/11,00 (su PVM).
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: apklaustas vienas teikėjas, pagal VšĮ Zarasų ligoninės direktoriaus 2014-01-22 įsakymu Nr. V- 6 patvirtintų VšĮ Zarasų ligoninės viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklių XI dalies, 86.8 punktą.
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus: -
2014-09-05
 


2014-09-05

Naujienos

 

Nacionalinis Transplantacijos Biuras