Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, kodas 187900976
Vilniaus g. 1B, Zarasai, LT -32129
Tel/faks. (8 385) 30588, el. p. zarasu.ligonine@zarasai.lt
Registratūros tel. (8 385) 54570
   
         
         
   
   
         
   
**
LIFTŲ REMONTO, TECHNINIO APTARNAVIMO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMAS
I.     PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas:
Zarasų rajono savivaldybės Viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, 187900976
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Vilniaus g. 1B, LT-32128 Zarasai
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai): Dalia Prakienė, tel. +370 385 517 74, faks. +370 385 305 88, el. paštas: ligonine.viesieji@zarasai.lt, www.zarasuligonine.lt.
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: -
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Liftų remonto, techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugų pirkimas.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Liftų remonto, techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugų pirkimas:
1.    Keleivinis liftas – 1 vnt., lifto pavadinimas ir buveinė - LF-01-05175, Zarasai Vilniaus g. 1B, kėlimo galia – 630 kg.
2.    Krovininis liftas – 1 vnt., lifto pavadinimas ir buveinė - LF-01-05174, Zarasai Vilniaus g. 1B, kėlimo galia – 1250 kg.
BVPŽ kodas – 50750000, 1 paslaugų kategorija.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos.
III.   INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ
(pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): -
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Kauno liftai“, 133724656.
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (be/su PVM): 7752,00 Lt (be PVM)/9379,92 Lt (su PVM).
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitiko visas konkurso sąlygas, pasiūlyta mažiausia kaina.
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus: -
 
2014-08-12

2014-08-12

Naujienos

 

Nacionalinis Transplantacijos Biuras