Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, kodas 187900976
Vilniaus g. 1B, Zarasai, LT -32129
Tel/faks. (8 385) 30588, el. p. zarasu.ligonine@zarasai.lt
Registratūros tel. (8 385) 54570
   
         
         
   
   
         
   
**
MEDICININĖ TVARSLIAVA, VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS IR KITOS MEDICININĖS PREKĖS

 I.     PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas:
Zarasų rajono savivaldybės Viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, 187900976
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Vilniaus g. 1B, LT-32128 Zarasai
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai): Dalia Prakienė, tel. +370 385 517 74, faks. +370 385 305 88, el. paštas: ligonine.viesieji@zarasai.lt, www.zarasuligonine.lt.
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: -
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Medicininė tvarsliava, vienkartinės medicinos priemonės ir kitos medicininės prekės.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Medicininė tvarsliava, vienkartinės medicinos priemonės ir kitos medicininės prekės. Pirkimo objektą sudaro 4 dalys:
1)      Medicininė tvarsliava;
2)      Medicininiai plastikiniai gaminiai, vienkartinės priemonės;
3)      Medicininės priemonės;
4)      Chirurginiai siūlai, chirurginės adatos.
BVPŽ kodai – 33140000-3, 33141000-0. Mažos vertės pirkimas, apklausos raštu būdu, per CVP IS. Sutartis sudaroma 24 mėnesių laikotarpiui.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės.
III.   INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ
(pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): Medicininė tvarsliava.
III.1.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Artameda“, 302447405.
III.1.2. Bendra galutinė sutarties vertė (eurais arba kita valiuta) (be/su PVM): 2.651,54 (be PVM)/2.784,12 (su PVM).
III.1.3. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus: -
 
III.2. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): Medicininiai plastikiniai gaminiai, vienkartinės priemonės.
III.2.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Artameda“, 302447405.
III.2.2. Bendra galutinė sutarties vertė (eurais arba kita valiuta) (be/su PVM): 16.529,64 (be PVM)/17.356,12 (su PVM).
III.2.3. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus: -
 
III.3. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): Medicininės priemonės.
III.3.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Artameda“, 302447405.
III.3.2. Bendra galutinė sutarties vertė (eurais arba kita valiuta) (be/su PVM): 2.653,22 (be PVM)/2.785,88 (su PVM).
III.3.3. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus: -
 
III.4. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): Chirurginiai siūlai, chirurginės adatos.
III.4.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Artameda“, 302447405.
III.4.2. Bendra galutinė sutarties vertė (eurais arba kita valiuta) (be/su PVM): 2.057,71 (be PVM)/2.160,60 (su PVM).
III.4.3. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus: -
2016-11-14

2016-11-14

Naujienos

 

Nacionalinis Transplantacijos Biuras