Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, kodas 187900976
Vilniaus g. 1B, Zarasai, LT -32129
Tel/faks. (8 385) 30588, el. p. zarasu.ligonine@zarasai.lt
Registratūros tel. (8 385) 54570
   
         
         
   
   
         
   
**
MEDICININIO DEGUONIES KVĖPAVIMUI PIRKIMAS IR JO TALPAI SKIRTŲ BALIONŲ NUOMOS PASLAUGŲ PIRKIMAS

 I.     PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas:
Zarasų rajono savivaldybės Viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, 187900976
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Vilniaus g. 1B, LT-32128 Zarasai
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai): Dalia Prakienė, tel. +370 385 517 74, faks. +370 385 305 88, el. paštas: ligonine.viesieji@zarasai.lt, www.zarasuligonine.lt.
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: -
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Medicininio deguonies kvėpavimui pirkimas ir jo talpai skirtų balionų nuomos paslaugų pirkimas.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Medicininio deguonies kvėpavimui pirkimas ir jo talpai skirtų balionų nuomos paslaugų pirkimas. BVPŽ kodai – 33670000-7, 24111900-4. Sutartis sudaroma 12 mėnesių laikotarpiui, su teise sutartį pratęsti vieną kartą 12 mėnesių.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės.
III.   INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ
(pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): -
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „AGA“, 110178963.
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (be/su PVM): 7.673,06 Lt (be PVM)/ 9.284,40 Lt(su PVM).
III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus: -
 
2014-09-15

2014-09-15

Naujienos

 

Nacionalinis Transplantacijos Biuras