Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, kodas 187900976
Vilniaus g. 1B, Zarasai, LT -32129
Tel/faks. (8 385) 30588, el. p. zarasu.ligonine@zarasai.lt
Registratūros tel. (8 385) 54570
   
         
         
   
   
         
   
**
MEDICININIŲ PLASTMASINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO PASLAUGOS

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas:
Zarasų rajono savivaldybės Viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, 187900976
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Vilniaus g. 1B, LT-32128 Zarasai
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai): Dalia Prakienė, tel. +370 385 517 74, faks. +370 385 305 88, el. paštas: ligonine.viesieji@zarasai.lt, www.zarasuligonine.lt.
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: -
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: medicininių plastmasinių atliekų surinkimo paslaugos.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: perkamos medicininių plastmasinių atliekų surinkimo paslaugos (vienkartiniai švirkštai, infuzinės sistemos, plastmasiniai flakonai nuo tirpalų ir kitos įvairios medicininės plastmasinės atliekos, apie 1170 kg per 36 mėnesius) 36 mėnesių laikotarpiui. BVPŽ kodas – 90500000-2, 16 paslaugų kategorija.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ
(pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): -
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: IĮ „Plastonas“, 148272744
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (be/su PVM) 1000,00 Lt (be PVM)/1210,00 Lt (su PVM)
III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus: -
 

2014-02-19
 


2014-02-20

Naujienos

 

Nacionalinis Transplantacijos Biuras