INFORMACIJA APIE VAKCINĄ NUO COVID-19 LIGOS

1

2

3

4

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS TEIKIAMOS NEMOKAMAI

  1. ‣ Būtinoji (skubi) pagalba nemokamai teikiama visiems nuolatiniams Lietuvoje gyventojams (Lietuvos Respublikos, kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės) neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, bei nepriklausomai nuo to, turi pacientas siuntimą joms ar ne.
  2. ‣ Gydytojų specialistų paslaugos nemokamai teikiamos pacientams, kurie apdrausti Privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir turintiems šeimos gydytojo ar kitos srities specialisto siuntimą.
  3. ‣ Stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugos nemokamai teikiamos pacientams, kurie apdrausti Privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir turintiems šeimos gydytojo ar kitos srities specialisto siuntimą.
  4. ‣ Visiems asmenims, atvykusiems dėl būtinosios pagalbos, apdraustiems sveikatos draudimu Europos Sąjungos šalyse bei Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine ar Šveicarijoje, ir pateikusiems galiojančią E formos pažymą (pagal Europos Tarybos reglamento apibrėžiamas būtinosios pagalbos nuostatas) arba Europos sveikatos draudimo kortelę, ar sertifikatą, ar kitą lygiavertį dokumentą.
  5. ‣ Planinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiamos visiems asmenims, pateikusiems Europos Sąjungos šalies, kurioje drausti, valstybinio sveikatos draudimo įstaigos E 112 (arba S2) formos pažymą, leidžiančią užsienio šalyje gauti planines asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir šių paslaugų išlaidas kompensuoti iš ES šalies, kurioje asmuo dirba, privalomojo sveikatos draudimo lėšų.

MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR KAINOS

 

LIGONINĖJE DRAUDŽIAMA FILMUOTI, FOTOGRAFUOTI IR DARYTI GARSO ĮRAŠUS

  1. ‣Informuojame, kad siekdami apsaugoti pacientų konfidencialumą Zarasų ligoninėje filmuoti, fotografuoti, daryti garso įrašus galima tik gavus išankstinį raštišką įstaigos vadovo sutikimą. Asmuo, norėdamas filmuoti, fotografuoti, daryti garso įrašus, privalo pateikti Administracijai prašymą, kuriame nurodoma, kur, kada ir kokiems tikslams filmuojama, fotografuojama, įrašomas garsinis įrašas, kur bus skelbiama ar naudojama medžiaga. Duodant leidimą filmuoti, fotografuoti paskiriamas lydintis ligoninės atstovas.

PRIREIKUS GALITE KREIPTIS ASMENINIAIS KLAUSIMAIS

Asmeniniais klausimais interesantus direktorius priima kasdien (pirmadieniais – penktadieniais) nuo 13 val. iki 14 val.

 

AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ LAUKIMO EILIŲ STEBĖSENOS ATASKAITA

KARANTINAS

PACIENTUI DĖMESIUI!!!

Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbtos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) metu pacientų lankymui įstaigoje galioja laikina tvarka