Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, kodas 187900976
Vilniaus g. 1B, Zarasai, LT -32129
Tel/faks. (8 385) 30588, el. p. zarasu.ligonine@zarasai.lt
Registratūros tel. (8 385) 54570
   
         
         
   
   
         
   
**
Pacientų lankymo tvarka

1. Pacientus lankyti galima nuo 8 iki 20 val. Rekomenduojame pacientus lankyti nuo 16 iki 20 val. Lankyti pacientus kitu paros metu galima tik gavus skyriaus vedėjo arba budinčio gydytojo leidimą. Lankytojai privalo:
1.1. viršutinius rūbus palikti ligoninės rūbinėje;
1.2. maisto produktus bei vaistus nešti tik pasitarus su gydančiu gydytoju;
1.3. savo apsilankymu nesukelti nepatogumų kitiems palatos pacientams.
1.4. sunkaus ligonio slaugymui pasilikti tik leidus gydančiam gydytojui
2. Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje visais atvejais pacientus lankyti galima tik gavus skyriaus vedėjo ar budinčio gydytojo leidimą.
3. Pacientą vienu metu lankyti gali ne daugiau kaip du lankytojai.
4. Nepilnamečiams iki 16 metų amžiaus nerekomenduojama lankyti sergančius infekcinėmis ligomis ligonius.
5. Pacientai, pažeidę ligoninės nustatytą režimą, savavališkai išvykę iš ligoninės išrašomi į namus, nors tyrimai ir gydymas nebaigti.
6. Jeigu paciento tolesnis buvimas ligoninėje nėra mediciniškai pagrįstas, jis išrašomas į namus ar siunčiamas į kitą sveikatos priežiūros įstaigą:
6.1. prieš išrašant pacientą į namus ar perkeliant į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, gydytojas išsamiai paaiškina pacientui tokio sprendimo pagrįstumą.
6.2. gavęs tokią informaciją, pacientas patvirtina parašu ligos istorijoje. Už ligos istorijos pateikimą pacientui pasirašyti atsakingas informaciją pateikęs gydytojas.
7. Pacientai į kitas sveikatos priežiūros įstaigas pervežami ligoninės direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka.
 


2012-05-02

Naujienos

 

Nacionalinis Transplantacijos Biuras