Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, kodas 187900976
Vilniaus g. 1B, Zarasai, LT -32129
Tel/faks. (8 385) 30588, el. p. zarasu.ligonine@zarasai.lt
Registratūros tel. (8 385) 54570
   
         
         
   
   
         
   
**
PATALYNĖ LIGONINĖS PACIENTAMS

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas:
Zarasų rajono savivaldybės Viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, 187900976
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Vilniaus g. 1B, LT-32128 Zarasai
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai: Dalia Prakienė, tel. +370 385 517 74, faks. +370 385 305 88, el. paštas: ligonine.viesieji@zarasai.lt, www.zarasuligonine.lt.
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: -
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas:
Patalynė ligoninės pacientams.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: perkama patalynė ligoninės pacientams: paklodės (150x210 cm) 70 vnt., užvalkalai antklodėms (150x210 cm) 70 vnt., užvalkalai pagalvėms (60x60 cm) 70 vnt. Vienkartinis pirkimas. BVPŽ kodai – 39512000-4, 39512100-5, 39512500-9.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės.
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ
(pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): -
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Adatėlė“, 187927795.
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (be/su PVM): 3601,50 Lt (be PVM)/ 4357,82 Lt (su PVM)
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyta mažiausia kaina.
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus: -
 

2014-02-14


2014-02-14

Naujienos

 

Nacionalinis Transplantacijos Biuras