Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, kodas 187900976
Vilniaus g. 1B, Zarasai, LT -32129
Tel/faks. (8 385) 30588, el. p. zarasu.ligonine@zarasai.lt
Registratūros tel. (8 385) 54570
   
         
         
   
   
         
   
**
TEISINĖS (ADVOKATO) PASLAUGOS

 I.     PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas:
Zarasų rajono savivaldybės Viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, 187900976
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Vilniaus g. 1B, LT-32128 Zarasai
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai): Dalia Prakienė, tel. +370 385 517 74, faks. +370 385 305 88, el. paštas: ligonine.viesieji@zarasai.lt, www.zarasuligonine.lt.
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: -
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Teisinės (advokato) paslaugos.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Teisinės (advokato) paslaugos apima:
teikti teisines paslaugas – teisines konsultacijas, prašant Paslaugų užsakovui ruošti visų teisinio pobūdžio dokumentų projektus;
paslaugų užsakovas paveda paslaugų teikėjui atstovauti jį visos valstybinėse institucijose, valstybės ir savivaldybės įmonėse , įstaigose ir organizacijose, taip pat santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
atstovauti visų instancijų Lietuvos Respublikos teismuose.
BVPŽ kodas – 79112000-2, 21 paslaugų kategorija. Mažos vertės pirkimas, apklausos žodžiu būdu. Vienkartinis pirkimas.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos.
III.   INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ
(pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): -
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Advokatų kontora Romualdas Mikliušas ir partneriai, Advokatė Gabrielė Masiokaitė.
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (eurais arba kita valiuta) (be/su PVM): 1.665,00 € (be PVM)/ne PVM mokėtojas.
III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus: -
2016-08-30

2016-08-30

Naujienos

 

Nacionalinis Transplantacijos Biuras