Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, kodas 187900976
Vilniaus g. 1B, Zarasai, LT -32129
Tel/faks. (8 385) 30588, el. p. zarasu.ligonine@zarasai.lt
Registratūros tel. (8 385) 54570
   
         
         
   
   
         
   
**
TEISMO EKSPERTIZĖS PASLAUGOS

 I.     PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas:
Zarasų rajono savivaldybės Viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, 187900976
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Vilniaus g. 1B, LT-32128 Zarasai
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai): Dalia Prakienė, tel. +370 385 517 74, faks. +370 385 305 88, el. paštas: ligonine.viesieji@zarasai.lt, www.zarasuligonine.lt.
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: -
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Teismo ekspertizės paslaugos.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Teismo ekspertizės paslaugos. Mažos vertės pirkimas, apklausos žodžiu būdu. Perkama: toksikologijos laboratorijoje teikiamos paslaugos (neblaivumui (girtumui) ir (ar) apsvaigimui nuo narkotikų, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medžiagų (kraujo ir/ ar šlapimo) ištyrimas ir išvados formulavimas). BVPŽ kodas – 85140000-2, 25 paslaugų kategorija. Sutartis sudaroma 12 mėnesių laikotarpiui su teise sutartį pratęsti iki 36 mėnesių laikotarpio.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos.
III.   INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ
(pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): -
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Valstybinė teismo medicinos tarnyba, 191351330.
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta) (be/su PVM): 2.000,00 € (be PVM)/PVM neapmokestinama.
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: apklaustas vienas paslaugų teikėjas, vadovaujantis VšĮ Zarasų ligoninės direktoriaus 2014-12-23 įsakymu Nr. V-49 patvirtintų VšĮ Zarasų ligoninės viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklių XI dalies, 88.8 punktu.
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus: -
2016-04-05

2016-04-05

Naujienos

 

Nacionalinis Transplantacijos Biuras