Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, kodas 187900976
Vilniaus g. 1B, Zarasai, LT -32129
Tel/faks. (8 385) 30588, el. p. zarasu.ligonine@zarasai.lt
Registratūros tel. (8 385) 54570
   
         
         
   
   
         
   
**
TELERADIOLOGIJOS PASLAUGOS

 

I.     PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas:
Zarasų rajono savivaldybės Viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, 187900976
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Vilniaus g. 1B, LT-32128 Zarasai
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai): Dalia Prakienė, tel. +370 385 517 74, faks. +370 385 305 88, el. paštas: ligonine.viesieji@zarasai.lt, www.zarasuligonine.lt.
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: -
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Teleradiologijos paslaugos.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Teleradiologijos paslaugos - radiologinių tyrimų diagnostinių aprašymų rengimas, aprašymas ir perdavimas:
1) skaitmenizuotos rentgenografijos tyrimas (skubus) atliekamas per 1 val. nuo atlikimo – 30 vnt.;
2) skaitmenizuotos rentgenografijos tyrimas (planinis) atliekamas per 1 darbo dieną nuo atlikimo – 900 vnt.
BVPŽ kodas –85151200-5, 25 paslaugų kategorija.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos.
III.   INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ
(pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): -
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB“ERES Optimus“, 302680338.
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (be/su PVM): 7710,00 Lt (be PVM)/ne PVM mokėtojas.
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Pasiūlymas atitinka visus konkurso sąlygose keliamus reikalavimus. Pasiūlyta mažiausia kaina.
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus: -
 
2014-06-16

2014-06-16

Naujienos

 

Nacionalinis Transplantacijos Biuras