Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, kodas 187900976
Vilniaus g. 1B, Zarasai, LT -32129
Tel/faks. (8 385) 30588, el. p. zarasu.ligonine@zarasai.lt
Registratūros tel. (8 385) 54570
   
         
         
   
   
         
   
**
TRANSPORTO PRIEMONĖS SAVANORIŠKO (KASKO) DRAUDIMO PASLAUGOS

 I.     PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas:
Zarasų rajono savivaldybės Viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, 187900976
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Vilniaus g. 1B, LT-32128 Zarasai
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai): Dalia Prakienė, tel. +370 385 517 74, faks. +370 385 305 88, el. paštas: ligonine.viesieji@zarasai.lt, www.zarasuligonine.lt.
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: -
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Transporto priemonės savanoriško (KASKO) draudimo paslaugos (1 vnt.).
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Transporto priemonės savanoriško (KASKO) draudimo paslaugos (1 vnt.). BVPŽ kodas – 66514100-7, 6 paslaugų kategorija. Sutartis sudaroma 12 mėnesių laikotarpiui nuo transporto priemonės draudimo pasibaigimo datos.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos.
III.   INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ
(pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): -
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: AAS „BTA Baltic Insurance Company“, 300665654.
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta) (be/su PVM): 643,35 € (be PVM)/ ne PVM mokėtojas.
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: paslaugos teikėjo AAS „BTA Baltic Insurance Company“ pasiūlymas atitinka visus konkurso sąlygose keliamus reikalavimus, pasiūlyta mažiausia kaina.
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus: -
2017-03-06

2017-03-06

Naujienos

 

Nacionalinis Transplantacijos Biuras