Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, kodas 187900976
Vilniaus g. 1B, Zarasai, LT -32129
Tel/faks. (8 385) 30588, el. p. zarasu.ligonine@zarasai.lt
Registratūros tel. (8 385) 54570
   
         
         
   
   
         
   
**
ŪKINĖS PREKĖS (KIŠENINIAI FILTRAI BASEINO VENTILIACIJOS SISTEMAI)

 I.     PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas:
Zarasų rajono savivaldybės Viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, 187900976
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Vilniaus g. 1B, LT-32128 Zarasai
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai): Dalia Prakienė, tel. +370 385 517 74, faks. +370 385 305 88, el. paštas: ligonine.viesieji@zarasai.lt, www.zarasuligonine.lt.
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: -
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Ūkinės prekės (kišeniniai filtrai baseino ventiliacijos sistemai).
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: baseino ventiliacijos sistemos kišeniniai oro filtrai (kišeninis filtras M 25 mm (892, 490, 400, 9, M5 8725-103 g) – 2 vnt., kišeninis filtras M 25 mm (540, 380, 300, 7, M5 8725-103 g) – 2 vnt., pristatymo išlaidos – 1 vnt.). BVPŽ kodas – 42514310-8. Mažos vertės vienkartinis pirkimas, apklausa žodžiu.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės.
III.   INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ
(pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): -
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Technogaja“, 300581327.
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais arba kita valiuta) (be/su PVM): 50,60 € (be PVM)/61,23 € (su PVM).
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: apklaustas vienas tiekėjas, pagal VšĮ Zarasų ligoninės direktoriaus 2014-12-23 įsakymu Nr. V-49 patvirtintų VšĮ Zarasų ligoninės viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklių XI dalies, 88.8 punktą.
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus: -
2015-12-18

2015-12-18

Naujienos

 

Nacionalinis Transplantacijos Biuras