Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, kodas 187900976
Vilniaus g. 1B, Zarasai, LT -32129
Tel/faks. (8 385) 30588, el. p. zarasu.ligonine@zarasai.lt
Registratūros tel. (8 385) 54570
   
         
         
   
   
         
   
**
ŪKINĖS PREKĖS (SANTECHNIKOS REIKMENYS)

 I.     PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas:
Zarasų rajono savivaldybės Viešoji įstaiga Zarasų ligoninė, 187900976
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Vilniaus g. 1B, LT-32128 Zarasai
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai): Dalia Prakienė, tel. +370 385 517 74, faks. +370 385 305 88, el. paštas: ligonine.viesieji@zarasai.lt, www.zarasuligonine.lt.
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: -
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Ūkinės prekės (santechnikos reikmenys).
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Ūkinės prekės (santechnikos reikmenys). Perkama:
1. Ventilis rutulinis ARCO, su išardoma jungtimi MF vid./išor. ½” maža rankenėlė 01155/154103 (2 vnt.);
2. Ventilis rutulinis ARCO, MF išor./vid. srieg. ½“ ilga rankenėlė RHO16/150603 (3 vnt.);
3. Reduk. srieginis sujungimas vid./išor. 3/4x1/2 žalv. 554190937 (4 vnt.);
4. Žarnelė 10 mmx1/2“, 30 cm maišytuvui MŽ030 4200 (4 vnt.);
5. Reduk. srieginis sujungimas vid./išor. 3/4x1/2 žalv. 554190940 (4 vnt.);
6. Ventilis rutulinis EZFITT, 3/4ꞌ v/i, išardomas tiesus, 29514 (2 vnt.);
7. Silikoninis hermetikas PENOSIL STARDARD, sanitarinis, baltas, 280 ml (1 vnt.).
BVPŽ kodas – 42130000-9. Mažos vertės pirkimas, apklausa žodžiu. Vienkartinis pirkimas.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės.
III.   INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ
(pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): -
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Makveža“, 161621777.
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė (eurais arba kita valiuta) (be/su PVM): 46,31 € (be PVM)/56,04 € (su PVM).
III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus: -
2015-12-03

2015-12-03

Naujienos

 

Nacionalinis Transplantacijos Biuras