Nomenklatūra

Zarasų rajono savivaldybės VšĮ Zarasų ligoninė

ID - 468

2021 m.

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

Paslaugos teikiamos: Vilniaus g. 1B, Zarasai (ID - 468)

PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija Eil. Nr. Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas Paslaugos kodas
01 01   Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos
01 01 01 I. Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą vykdančių profesinės kvalifikacijos gydytojų paslaugos (apsilankymai)
  1 Prisirašiusio prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – PAASPĮ) gyventojo aptarnavimas šios PAASPĮ nedarbo metu kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau – ASPĮ) (įstaigos atsiskaito tarpusavyje) 3241
01 01 01 II. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (apsilankymai), teikiamos stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuose pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų nedarbo metu
  1 Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra, atliekama medicinos gydytojo kartu su slaugos specialistu 1958

 

Slaugos paslaugos

Stacionarinės slaugos, palaikomojo gydymo ir paliatyviosios pagalbos paslaugos

Paslaugos teikiamos: Vilniaus g. 1B, Zarasai (ID - 468)

PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija+A27:G69 Eil. Nr. Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas Paslaugos kodas
01 03   Slaugos paslaugos
01 03 01 I. Stacionarinės slaugos paslaugos
  1 Slauga ir palaikomasis gydymas 114
  2 Slauga ir palaikomasis gydymas, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija 3603
  3 Slauga ir palaikomasis gydymas, kai naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 3604
  4 Slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 3605
  5 Slauga ir palaikomasis gydymas, kai naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija 3606
  6 Slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija 3607
  7 VVegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 10 balų) slauga ir palaikomasis gydymas 1976
  8 Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 10 balų) slauga ir palaikomasis gydymas, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija 3608
  9 Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 10 balų) slauga ir palaikomasis gydymas, kai naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 3609
  10 Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 10 balų) slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 3610
  11 Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 10 balų) slauga ir palaikomasis gydymas, kai naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija 3611
  12 Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 10 balų) slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija 3612
  13 Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojami injekciniai narkotiniai analgetikai 1977
  14 Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojami injekciniai narkotiniai analgetikai, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija 3613
  15 Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojami injekciniai narkotiniai analgetikai, kai naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 3614
  16 Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojami injekciniai narkotiniai analgetikai, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 3615
  17 Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojami injekciniai narkotiniai analgetikai, kai naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija 3616
  18 Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojami injekciniai narkotiniai analgetikai, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija 3617
  19 Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojamas epidurinis nuskausminimas 1978
  20 Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojamas epidurinis nuskausminimas, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija 3618
  21 Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojamas epidurinis nuskausminimas, kai naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 3619
  22 Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojamas epidurinis nuskausminimas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 3620
  23 Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojamas epidurinis nuskausminimas, kai naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija 3621
  24 Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojamas epidurinis nuskausminimas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija 3622
  25 Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40 balų, slauga ir palaikomasis gydymas 1979
  26 Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40 balų, slauga ir palaikomasis gydymas, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija 3623
  27 Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40 balų, slauga ir palaikomasis gydymas, kai naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 3624
  28 Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40 balų, slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 3625
  29 Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40 balų, slauga ir palaikomasis gydymas, kai naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija 3626
  30 Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40 balų, slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija 3627
01 03 03 II. Stacionarinės paliatyviosios pagalbos paslaugos
  1 Suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, teikiama stacionare 2972
  2 Vaikų paliatyvioji pagalba, teikiama stacionare 2973
  3 Paliatyvioji pagalba suaugusiesiems ir vaikams, kai atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija 3628
  4 Paliatyvioji pagalba naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams, kai taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 3629
  5 Paliatyvioji pagalba vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems, kai taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 3630
  6 Paliatyvioji pagalba naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija ir taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 3631
  7 Paliatyvioji pagalba vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija ir taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 3632
01 05 02 III. Paslaugos asmenims, slaugantiems vaikus (ilgalaikio gydymo, slaugos, paliatyviosios pagalbos profiliai)
  1 Asmuo, slaugantis vaiką (-us) taikant ilgalaikį gydymą 3147

 

Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

Paslaugos teikiamos: Vilniaus g. 1B, Zarasai (ID - 468)

PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija+A74:G124 Eil. Nr. Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas Paslaugos kodas Profilaktinių sveikatos tikrinimų kodas Ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo kodas
01 04   Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos
01 04 01 I. Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)
  1 Akušerio-ginekologo 1576 1644 3291
  2 Akušerio-ginekologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) kolposkopinis tyrimas ir (ar) biopsija, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) 2730   3292
  3 Nuotolinė akušerio ginekologo konsultacija 3699   3817
  4 Anesteziologo reanimatologo 1578    
  5 Anesteziologo reanimatologo (kai atliekama bendrinė arba spinalinė nejautra, išskyrus odontologines paslaugas) 2743    
  6 Nuotolinė anesteziologo reanimatologo konsultacija 3701    
  7 Chirurgo 1579 1646 3295
  8 Chirurgo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas, ir (ar) amputacija, ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) pleuros ar sąnario ertmės punkcija) 2732   3296
  9 Nuotolinė chirurgo konsultacija 3702   3819
  10 Dermatovenerologo 1581 1648 3297
  11 Dermatovenerologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti ir (ar) biopsija, ir (ar) mikrobiologiniai tyrimai, ir (ar) skaitmeninė dermatoskopija, ir (ar) odos bei poodžio ultragarsinis tyrimas) 2718   3298
  12 Nuotolinė dermatovenerologo konsultacija 3704   3820
  13 Dietologo 3420    
  14 Nuotolinė dietologo konsultacija 3741    
  15 Echoskopuotojo 1583 1649  
  16 Echoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) aspiracinė punkcija) 2700    
  17 Endokrinologo 1555 1625 3299
  18 Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė) punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas) 2702   3300
  19 Nuotolinė endokrinologo konsultacija 3680   3821
  20 Endoskopuotojo 1584 1650  
  21 Endoskopuotojo (kai  atliekama biopsija ir (ar) polipektomija) 2701    
  22 Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (suaugusiesiems) 3189    
  23 Nuotolinė fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (suaugusiųjų) konsultacija 3739    
  24 Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (vaikams) 3190    
  25 Nuotolinė fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (vaikų) konsultacija 3740    
  26 Kardiologo 1559 1629 3303
  27 Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė, ir (ar) paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, ir (ar) kraujagyslių standumo tyrimas, ir (ar) kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas) 2705   3304
  28 Nuotolinė kardiologo konsultacija 3683   3823
  29 Neurologo 1595 1659 3307
  30 Neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai, ir (ar) elektroneuromiografija, ir (ar) transkranijinė doplerografija (TKD), ir (ar) transkranijinė spalvinė sonografija (TKSS), ir (ar) transkranijinė sonoskopija, ir (ar) klausos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (BERA), ir (ar) regos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (VEP), ir (ar) motorinių sukeltųjų potencialų tyrimas (MSP), ir (ar) somatosensorinių sukeltųjų potencialų tyrimas (SSP), ir (ar) transkranijinė magnetinė stimuliacija (TMS), ir (ar) ištyrimas kognityviniais testais) 2721   3308
  31 Nuotolinė neurologo konsultacija 3714   3825
  32 Oftalmologo 1596 1660 3433
  33 Oftalmologo (kai atliekama ekscizija ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) akių tyrimas ultragarsu, ir (ar) kompiuterinė perimetrija, ir (ar) refrakcijos nustatymas cikloplegijoje ir parenkami akiniai, ir (ar) optinės koherentinės tomografijos tyrimas, ir (ar)  elektroretinografijos tyrimas) 2736   3434
  34 Nuotolinė oftalmologo konsultacija 3715   3841
  35 Ortopedo traumatologo 1602 1662 3313
  36 Ortopedo traumatologo (kai atliekama amputacija, ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija ir jos medžiagos ištyrimas, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) sąnario punkcija, ir (ar) imobilizacija taikant gipsą / tamprųjį tvarstį, ir (ar) svetimkūnio pašalinimas, ir (ar) žaizdų, atsiradusių dėl išorinės fiksacijos aparato, perrišimas, ir (ar) vaistinio preparato suleidimas į sąnarį, ir (ar) sąnario ultragarsinis tyrimas) 2737   3314
  37 Nuotolinė ortopedo traumatologo konsultacija 3720   3829
  38 Otorinolaringologo 1603 1663 3315
  39 Otorinolaringologo (kai atliekamas prienosinių ančių endoskopinis tyrimas ir (ar) punkcija (zondavimas), ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) audiograma, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) klausos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (BERA), ir (ar) regos sukeltų smegenų kamieno patencialų tyrimas (VEP), ir (ar) otoakustinės emisijos tyrimas (OAE), ir (ar) neurootometrinis tyrimas, ir (ar) videonistagmografija, ir (ar) vaizdo laringostroboskopija, ir (ar) akustinis balso lauko ištyrimas) 2738   3316
  40 Nuotolinė otorinolaringologo konsultacija 3721   3830
  41 Psichiatro 1606 1664  
  42 Psichiatro (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas) 2723    
  43 Nuotolinė psichiatro konsultacija 3724    
  44 Pulmonologo 1608 1666 3317
  45 Pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su broncholitiku) 2724   3318
  46 Nuotolinė pulmonologo konsultacija 3725   3831
  47 Radiologo (suaugusiesiems) 1609 1667  
  48 Radiologo (vaikams iki 18 metų) 1574 1667  
  49 Radiologo (kai atliekamas rentgenologinis tyrimas) 1610 1668  
  50 Radiologo (kurios metu naudojamos teleradiologijos priemonės; teikiama suaugusiesiems) 3223    
  51 Radiologo (kurios metu naudojamos teleradiologijos priemonės; teikiama vaikams) 3222    
  52 Gydytojo specialisto (kurios metu naudojamos teleradiologijos priemonės) 3525    
  53 Urologo 1612 1670 3319
  54 Urologo konsultacija (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija) 2739   3320
  55 Nuotolinė urologo konsultacija 3727   3832
  56 Vaikų kardiologo 1567 1637 3323
  57 Vaikų kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė) 2712   3324
  58 Nuotolinė vaikų kardiologo konsultacija 3691   3834
  59 Vaikų ligų gydytojo 1617 1674 3325
  60 Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) 2726   3326
  61 Nuotolinė vaikų ligų gydytojo konsultacija 3731   3835
  62 Vaikų neurologo 1569 1639 3327
  63 Vaikų neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai ir (ar) neurosonografija) 2714   3328
  64 Vaikų pulmonologo 1570 1640 3329
  65 Vaikų pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su broncholitiku) 2715   3330
  66 Vidaus ligų gydytojo 1623 1679  
  67 Vidaus ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) 2728    
  68 Nuotolinė vidaus ligų gydytojo konsultacija 3737    
01 04 01 01 II. Bendrosios praktikos slaugytojo paslaugos (apsilankymai)
  1 Bendrosios praktikos slaugytojo paslauga 3449    

 

Dienos stacionaro paslaugos

Paslaugos teikiamos: Vilniaus g. 1B, Zarasai (ID - 468)

PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija Eil. Nr. Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas Paslaugos kodas
01 04   Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos
01 04 02   Dienos stacionaro paslaugos
  1 Dienos stacionaro paslauga I 3562
  2 Dienos stacionaro paslauga V 3566
  3 Dienos stacionaro paslauga VI 3567
  4 Dienos stacionaro paslauga IX 3570
  5 Dienos stacionaro paslauga XII 3849

 

Ambulatorinės chirurgijos paslaugos

Paslaugos teikiamos: Vilniaus g. 1B, Zarasai (ID - 468)

PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija Eil. Nr. Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas Paslaugos kodas
01 04 07   Ambulatorinės chirurgijos paslaugos 
  1 Ambulatorinė chirurgija I 3238
  2 Ambulatorinė chirurgija II 3239
  3 Ambulatorinė chirurgija III 3240

 

Dienos chirurgijos paslaugos

Paslaugos teikiamos: Vilniaus g. 1B, Zarasai (ID - 468)

PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas
01 04   Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos
01 04 03   Dienos chirurgija
  1 Akies ir jos priklausinių procedūros  Dienos chirurgija I
      Dienos chirurgija II
      Dienos chirurgija III
      Dienos chirurgija IV
  2 Dermatologinės ir plastinės procedūros  Dienos chirurgija I
      Dienos chirurgija II
      Dienos chirurgija III
      Dienos chirurgija IV
  3 Ginekologinės procedūros  Dienos chirurgija I
      Dienos chirurgija II
  4 Kraujo ir kraujodaros organų procedūros  Dienos chirurgija II
  5 Kvėpavimo sistemos procedūros  Dienos chirurgija I
      Dienos chirurgija II
      Dienos chirurgija III
  6 Nosies, burnos ir ryklės procedūros  Dienos chirurgija I
      Dienos chirurgija II
      Dienos chirurgija III
  8 Raumenų ir skeleto sistemos procedūros  Dienos chirurgija II
      Dienos chirurgija III
      Dienos chirurgija IV
  8 Šlapimo sistemos procedūros  Dienos chirurgija I
      Dienos chirurgija II
      Dienos chirurgija III
  9 Virškinimo sistemos procedūros  Dienos chirurgija I
      Dienos chirurgija II
      Dienos chirurgija III
      Dienos chirurgija IV

 

Skubiosios medicinos pagalbos paslaugos

Paslaugos teikiamos: Vilniaus g. 1B, Zarasai (ID - 468)

PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija Eil. Nr. Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas Paslaugos kodas
01 04   Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos
01 04 04 I. Skubiosios medicinos pagalbos paslaugos, teikiamos skubiosios medicinos pagalbos skyriuose ir skubiosios medicinos pagalbos kabinetuose
  1. Skubiosios medicinos pagalbos I paslauga 3516
  2. Skubiosios medicinos pagalbos II paslauga 3517
  3. Skubiosios medicinos pagalbos III paslauga 3518
  4. Skubiosios medicinos pagalbos IV paslauga 3519
  5. Skubiosios medicinos pagalbos V paslauga 3520
  6. Skubiosios medicinos pagalbos VI paslauga 3521
  7. Skubiosios medicinos pagalbos VII paslauga 3522
  8. Skubiosios medicinos pagalbos VIII paslauga 3523

 

Stebėjimo paslaugos

Paslaugos teikiamos: Vilniaus g. 1B, Zarasai (ID - 468)

PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija Eil. Nr. Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas Paslaugos kodas
01 04   Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos
01 04 05 I. Stebėjimo paslaugos
  1 Stebėjimo paslauga (suaugusiesiems)  2838
  2 Stebėjimo paslauga (vaikams) 2839

 

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

Aktyviojo gydymo paslaugos

Paslaugos teikiamos: Vilniaus g. 1B, Zarasai (ID - 468)

PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Paslaugos kodas
01 05   Stacionarinės paslaugos
01 05 01   Aktyviojo gydymo paslaugos
  1 Reanimacija ir intensyvioji terapija I-I (suaugusiųjų ir vaikų)  
  2 Reanimacija ir intensyvioji terapija I-II (suaugusiųjų)  
  3 Vidaus ligos  
  4 Asmuo, slaugantis vaiką (-us) taikant aktyvų gydymą 3146

 

Prevencinių priemonių programų paslaugos

Antrinės prevencinių priemonių programų paslaugos

Paslaugos teikiamos: Vilniaus g. 1B, Zarasai (ID - 468)

PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija+A215:G232 Eil. Nr. Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas Paslaugos kodas
05   Sveikatos programų paslaugos
05 01 I. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programos paslaugos
  1 Gimdos kaklelio biopsijos ir jos rezultatų įvertinimo paslauga 2247
05 04 II. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos  paslaugos 
    Urologo konsultacijos ir priešinės liaukos biopsijos paslauga, kai histologiškai nustatytas:
  1 normalus prostatos audinys 2036
  2 prostatitas 2037
    Urologo konsultacijos ir priešinės liaukos biopsijos paslauga, kai histologiškai nustatyta prostatos:
  3 adenokarcinoma 2038
  4 atipinė liaukinė proliferacija 2039
  5 gerybinė hiperplazija 2040
  6 intraepitelinė neoplazija 2041
  7 kita navikinė patologija 2042
  8 kita nenavikinė patologija 2043
05 05 III. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos paslaugos  
  1 Gydytojo specialisto konsultacija su kolonoskopija ir, jei reikia, biopsijos medžiagos paėmimu 3020
  2 Gydytojo specialisto konsultacija su kolonoskopija ir, jei reikia, biopsijos medžiagos paėmimu, taikant intraveninę nejautrą 3021

 

Medicininės reabilitacijos ir/ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugos

 

Paslaugos teikiamos: Vilniaus g. 1B, Zarasai (ID - 468)

PSDF biudžeto straipsnio kodas/išlaidų klasifikacija+A237:G255 Eil. Nr. Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas Paslaugos kodas
03   Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugos
03 03 I. Ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugos (išskyrus psichosocialinę reabilitaciją)
    Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos suaugusiesiems
  1 Ambulatorinė reabilitacija I: judamojo-atramos aparato pažeidimai, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 12 – dienų) 2895
  2 Ambulatorinė reabilitacija I: endokrininės ligos, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė – 12 dienų) 2902
  3 Ambulatorinė reabilitacija I: jonizuojančios spinduliuotės poveikis, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė – 12 dienų) 2913
  4 Ambulatorinė reabilitacija II: nervų sistemos ligos, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė – 14 dienų) 3037
  5 Ambulatorinė reabilitacija II: judamojo-atramos aparato pažeidimai, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė – 14 dienų) 3038
  6 Ambulatorinė reabilitacija I: kvėpavimo sistemos ligos, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė – 10 dienų) 3041
  7 Ambulatorinė reabilitacija II: kvėpavimo sistemos ligos, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė – 14 dienų) 3042
  8 Ambulatorinė reabilitacija II: endokrininės ligos, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė – 14 dienų) 3043
  9 Ambulatorinė reabilitacija II: ginekologinės ligos, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė – 14 dienų) 3052
  10 Ambulatorinė reabilitacija II: odos ligos, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 14 – dienų) 3053
    Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos vaikams  
  1 Ambulatorinė reabilitacija II: vaikų nervų sistemos ligos, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė – 16 dienų) 2914
  2 Ambulatorinė reabilitacija II: vaikų odos ligos, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė – 16 dienų) 2924
03 07 II. Pirmojo etapo ambulatorinėms medicininės reabilitacijos paslaugoms
    Pirmojo etapo ambulatorinėms medicininės reabilitacijos paslaugoms
  1 Vaikų pirmojo etapo mažos apimties ambulatorinė medicininės reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 5 individualios priemonės, nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos, fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos) 3855
  2 Suaugusiųjų pirmojo etapo mažos apimties ambulatorinė medicininės reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 5 individualios priemonės, nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos, fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos) 3856
  3 Vaikų pirmojo etapo vidutinės apimties ambulatorinė medicininės reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 10 individualių priemonių, nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos, fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos) 3857
  4 Suaugusiųjų pirmojo etapo vidutinės apimties ambulatorinė medicininės reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 10 individualių priemonių, nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos, fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos) 3858
  5 Vaikų pirmojo etapo didelės apimties ambulatorinė medicininės reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 15 individualių priemonių, nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos, fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos) 3859
  6 Suaugusiųjų pirmojo etapo didelės apimties ambulatorinė medicininės reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 15 individualių priemonių, nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos, fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos) 3860
  7 Vaikų pirmojo etapo didžiausios apimties ambulatorinė medicininės reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 20 individualių priemonių, nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies: 3861
  8 Suaugusiųjų pirmojo etapo didžiausios apimties ambulatorinė medicininės reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 20 individualių priemonių, nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos, fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos) 3862
  9 Vaikų pirmojo etapo mažos apimties ambulatorinė medicininės reabilitacijos paslauga, kai taikoma 1 priemonė 3884
  10 Suaugusiųjų pirmojo etapo mažos apimties ambulatorinė medicininės reabilitacijos paslauga, kai taikoma 1 priemonė 3885
  11 Vaikų pirmojo etapo mažos apimties ambulatorinė medicininės reabilitacijos paslauga, kai taikomos 2 priemonės 3886
  12 Suaugusiųjų pirmojo etapo mažos apimties ambulatorinė medicininės reabilitacijos paslauga, kai taikomos 2 priemonės 3887
  13 Vaikų pirmojo etapo mažos apimties ambulatorinė medicininės reabilitacijos paslauga, kai taikomos 3 priemonės 3888
  14 Suaugusiųjų pirmojo etapo mažos apimties ambulatorinė medicininės reabilitacijos paslauga, kai taikomos 3 priemonės 3889
  15 Vaikų pirmojo etapo mažos apimties ambulatorinė medicininės reabilitacijos paslauga, kai taikomos 4 priemonės 3890
  16 Suaugusiųjų pirmojo etapo mažos apimties ambulatorinė medicininės reabilitacijos paslauga, kai taikomos 4 priemonės 3891
  17 Vaikų pirmojo etapo ambulatorinė medicininės reabilitacijos paslauga, teikiama grupei žmonių (ne mažiau kaip 5 grupinio užsiėmimo priemonės, nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies) 3863
  18 Suaugusiųjų pirmojo etapo ambulatorinė medicininės reabilitacijos paslauga, teikiama grupei žmonių (ne mažiau kaip 5 grupinio užsiėmimo priemonės, nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies) 3864

 

 

 

 

KARANTINAS

PACIENŲ DĖMESIUI!!!

Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbtos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) metu pacientų lankymui įstaigoje galioja laikina tvarka