Interneto privatumo ir slapukų politika

VšĮ „Zarasų ligoninė“, įstaigos kodas 187900976, buveinės ir korespondencijos adresas Vilniaus g. 1B, LT-32129 Zarasai (toliau – Ligoninė) itin vertina ir saugo Duomenų subjektų privatumą, todėl šioje Privatumo ir slapukų politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus. Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės Ligoninės interneto svetainėje www.zarasuligonine.lt. Ši politika taip pat skirta informuoti Jus apie atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą.

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

 

 

Kokiais tikslais tvarkomi Jūsų duomenys?

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad Ligoninė tvarko asmens duomenis šiuo pagrindiniu tikslu – sveikatos priežiūros ir gydymo paslaugų teikimo tikslais. Platesnė informacija skelbiama patvirtintose asmens duomenų apsaugos taisyklėse, kurios publikuojamos Ligoninės interneto svetainės www.zarasuligonine.lt kategorijoje Duomenų apsauga.

 

Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi Ligoninės darbuotojų elektroniniais paštais su galūnėmis @zarasuligonine.lt arba @zarasai.lt?

Jūs galite Ligoninės publikuojamais elektroniniais paštais su galūnėmis @zarasuligonine.lt arba @zarasai.lt pateikti savo asmens duomenis: Vardas; Pavardė; Telefono numeris; Elektroninio pašto adresas ar k.t. Jūsų laisvanoriškai pateikiamus asmens duomenis.

Kokiais teisiniais pagrindais gali būti renkami Jūsų asmens duomenys?

Duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (Reglamento 6 str. 1a dalis.), t. y. Jūs savanoriškai sutikote pateikti duomenis.

 

Kiek laiko saugomi Jūsų duomenis?

Elektronine forma pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip 12 mėn. nuo duomenų pateikimo momento.

Kam Ligoninė teikia ar gali teikti asmens duomenis?

Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

  • Jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
  • Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

Be kita ko, Ligoninė asmens duomenis gali teikti duomenų tvarkytojams, kurie atlieka Ligoninei tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (pvz., kompiuterių tinklą prižiūrinti informacinių technologijų įmonė). Taip pat Zarasų rajono savivaldybei ir jai pavaldžios įstaigos; Kitoms valstybinės įstaigos įstatymų nustatyta tvarka.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS (angl. „COOKIES“)

 

 

Kas yra slapukai?

Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote Ligoninės interneto svetainėje. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį ar mobilųjį prietaisą.

 

Kam mes naudojame slapukus?

Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau Ligoninės internetinėje svetainėje www.zarasuligonine.lt, bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę, klientų aptarnavimą ir Ligoninės teikiamas sveikatos priežiūros ir gydymo paslaugas.

 

Teisėtas pagrindas – Ligoninės teisėti interesai užtikrinti internetinės svetainės www.zarasuligonine.lt funkcionalumą.

 

Ligoninės interneto svetainėje įprastai naudojami šie slapukai:

 

Slapukas Slapuko tipas Galiojimo laikas Naudojimo paskirtis Ar slapukas būtinas?
76d93daa78338f20528a317496cf4f7d sesijos sesija Sesijos valdymui Taip
af2da7ecd5e19dc3d9e34c5511f3f7c5 sesijos sesija Sesijos valdymui Taip
_gat_gtag_UA_154554691_1 analitika 1 min. Naudojamas sumažinti užklausų greitį - apriboti duomenų rinkimą
 didelio srauto tinklapiuose. 
Taip
_ga analitika 2 metai Naudojamas vartotojams atskirti. Taip
_gid analitika 24 val Naudojamas vartotojams atskirti. Taip

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Ligoninės darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie įstaigos klientus, įskaitant ir Ligoninės interneto svetainės lankytojus.

Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.

JŪSŲ TEISĖS IR KITA AKTUALI INFORMACIJA

Jūs turite teisę:

  • kreiptis į Ligoninę su prašymu suteikti informaciją apie Ligoninės tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip Ligoninė juos tvarko;
  • kreiptis į Ligoninę su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
  • kreiptis į Ligoninę su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai, tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;
  • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Ligoninė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
  • susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte Ligoninei ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad Ligoninė tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).

Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis į Ligoninės atstovą elektroniniu paštu personalas@zarasuligonine.lt arba registruotu paštu adresu Vilniaus g. 1B, LT-32129 Zarasai. Taip pat galite kreiptis ir į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tačiau visuomet sieksime visus klausimus išspręsti tiesiogiai kartu su Jumis.

 

Kaip sužinoti apie šios politikos pakeitimus?

Ligoninei atnaujinus šią privatumo ir slapukų politiką, apie esminius pakeitimus informuosime paskelbdami pranešimą interneto svetainėje www.zarasuligonine.lt.

Pirtys

Informuojame, kad nuo 2023 m. spalio 16 d. pradeda veikti Baseino ir pirčių kompleksas

Baseino ir pirčių komplekso veikimo metu sudarytos palankios sąlygos įsigyti lankytojų abonementus ar dovanų kuponus.
Ligoninės kompleksas dirba kiekvieną dieną nuo 11 iki 22 valandos.

baseinas