Darbo pasiūlymų aprašymai:

 

  SLAUGYTOJO PADĖJĖJAS

Sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė
Pareigų pavadinimas  Bendrosios praktikos slaugytojas
Reikalavimai darbuotojui

Slaugytojo padėjėjo kvalifikacijos pažymėjimas

Siūloma darbo pradžia Pagal susitarimą
Darbuotojas aprūpinamas darbo drabužiais Ne
Darbuotojas aprūpinamas kitomis darbo priemonėmis Taip
Turima pagrindinė įranga darbui pagal specialybę

 Zarasuose nauja, gerai įrengta ligoninė su šiuolaikine, modernia medicinos įranga.

Galimybės kelti kvalifikaciją Taip
Atlyginimas  Koeficientas nuo MMA - 2.0
Dėl darbo pasiūlymo kreiptis CV siųsti elektroniniu paštu el. p.: zarasu.ligonine@zarasai.lt

 

 

 BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAS

Sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė
Pareigų pavadinimas  Bendrosios praktikos slaugytojas
Reikalavimai darbuotojui

Bendrosios praktikos slaugytojas turintis galiojančią Bendrosios praktikos slaugytojo licenciją

Siūloma darbo pradžia Pagal susitarimą
Darbuotojas aprūpinamas darbo drabužiais Ne
Darbuotojas aprūpinamas kitomis darbo priemonėmis Taip
Turima pagrindinė įranga darbui pagal specialybę

 Zarasuose nauja, gerai įrengta ligoninė su šiuolaikine, modernia medicinos įranga.

Galimybės kelti kvalifikaciją Taip
Atlyginimas  Koeficientas nuo 1,5 - 2,5
Dėl darbo pasiūlymo kreiptis CV siųsti elektroniniu paštu el. p.: zarasu.ligonine@zarasai.lt

 

 

 Gydytojas budėtojas

Sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas  Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė (Priėmimo skubiosios pagalbos skyrius)
Pareigų pavadinimas  Gydytojas budėtojas (medicinos gydytojas, vidaus ligų gydytojas, skubiosios medicinos pagalbos gydytojas ar kt.)
Reikalavimai darbuotojui

Gydytojo profesinės kvalifikacijos kompetencijai turi būti priskirti LR SAM 2010-12-16 įsakymu Nr. V-1073 patvirtinto Specialiųjų reikalavimų asmens sveikatos priežiūros įstaigos skubiosios medicinos pagalbos skyriui ir skubiosios medicinos pagalbos kabinetui aprašo 3 priede reglamentuoti gebėjimai ir įgūdžiai, gydytojas turi turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją verstis medicinos praktika pagal atitinkamą profesinę kvalifikaciją.

Siūloma darbo pradžia Pagal susitarimą
Darbuotojas aprūpinamas darbo drabužiais Ne
Darbuotojas aprūpinamas kitomis darbo priemonėmis Taip
Turima pagrindinė įranga darbui pagal specialybę

 Zarasuose nauja, gerai įrengta ligoninė su šiuolaikine, modernia medicinos įranga.

Galimybės kelti kvalifikaciją Taip
Atlyginimas  Koeficientas nuo 2,5 - 5,5
Dėl darbo pasiūlymo kreiptis CV siųsti elektroniniu paštu el. p.: zarasu.ligonine@zarasai.lt

 

 

 Medicinos gydytojas ar vidaus ligų gydytojas, ar šeimos gydytojas, ar gydytojas psichiatras, ar gydytojas geriatras.

Sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas  Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė (Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius)
Pareigų pavadinimas  Medicinos gydytojas ar vidaus ligų gydytojas, ar šeimos gydytojas, ar gydytojas psichiatras, ar gydytojas geriatras.
Reikalavimai darbuotojui Medicinos gydytojo, ar vidaus ligų gydytojo, ar šeimos gydytojo, ar gydytojo psichiatro, ar gydytojo geriatro profesinė kvalifikacija ir galiojanti medicinos praktikos licencija verstis medicinos praktika pagal atitinkamą, aukščiau išvardintą profesinę kvalifikaciją.
Siūloma darbo pradžia Pagal susitarimą
Darbuotojas aprūpinamas darbo drabužiais Ne
Darbuotojas aprūpinamas kitomis darbo priemonėmis Taip
Turima pagrindinė įranga darbui pagal specialybę

Zarasuose nauja, gerai įrengta ligoninė su šiuolaikine, modernia medicinos įranga.

Galimybės kelti kvalifikaciją Taip
Atlyginimas  Koeficientas nuo 2,5 - 5,0
Dėl darbo pasiūlymo kreiptis CV siųsti elektroniniu paštu el. p.: zarasu.ligonine@zarasai.lt

 

Gydytojas kardiologas

Sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė
Pareigų pavadinimas Gydytojas kardiologas
Reikalavimai darbuotojui Gydytojo kardiologo profesinė kvalifikacija ir galiojanti medicinos praktikos licencija verstis medicinos praktika pagal gydytojo kardiologo profesinę kvalifikaciją
Siūloma darbo pradžia Pagal susitarimą
Darbuotojas aprūpinamas darbo drabužiais Ne
Darbuotojas aprūpinamas kitomis darbo priemonėmis Taip
Turima pagrindinė įranga darbui pagal specialybę

Zarasuose nauja, gerai įrengta ligoninė su šiuolaikine, modernia medicinos įranga.

Galimybės kelti kvalifikaciją Taip
Atlyginimas Koeficientas nuo 2,5 - 7,0 
Dėl darbo pasiūlymo kreiptis CV siųsti elektroniniu paštu el. p.: zarasu.ligonine@zarasai.lt

 

 

Gydytojas neurologas

Sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė
Pareigų pavadinimas Gydytojas neurologas
Reikalavimai darbuotojui Gydytojo neurologo profesinė kvalifikacija ir galiojanti medicinos praktikos licencija verstis medicinos praktika pagal gydytojo neurologo profesinę kvalifikaciją
Siūloma darbo pradžia Pagal susitarimą
Darbuotojas aprūpinamas darbo drabužiais Ne
Darbuotojas aprūpinamas kitomis darbo priemonėmis Taip
Turima pagrindinė įranga darbui pagal specialybę

Zarasuose nauja, gerai įrengta ligoninė su šiuolaikine, modernia medicinos įranga.

Galimybės kelti kvalifikaciją Taip
Atlyginimas Koeficientas nuo 2,5 - 7,0 
Dėl darbo pasiūlymo kreiptis CV siųsti elektroniniu paštu el. p.: zarasu.ligonine@zarasai.lt

 

Gydytojas oftalmologas

Sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė
Pareigų pavadinimas Gydytojas oftalmologas
Reikalavimai darbuotojui Gydytojo oftalmologo profesinė kvalifikacija ir galiojanti medicinos praktikos licencija verstis medicinos praktika pagal gydytojo oftalmologo profesinę kvalifikaciją
Siūloma darbo pradžia Pagal susitarimą
Darbuotojas aprūpinamas darbo drabužiais Ne
Darbuotojas aprūpinamas kitomis darbo priemonėmis Taip
Turima pagrindinė įranga darbui pagal specialybę Zarasuose nauja, gerai įrengta ligoninė su šiuolaikine, modernia medicinos įranga. 
Galimybės kelti kvalifikaciją Taip
Atlyginimas Koeficientas nuo 2,5 - 7,0 
Dėl darbo pasiūlymo kreiptis CV siųsti elektroniniu paštu el. p.: zarasu.ligonine@zarasai.lt

 

Personalo administratorius

Sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė
Pareigų pavadinimas Personalo administratorius
Reikalavimai darbuotojui

Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) bei ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį personalo valdymo srityje

Puikiai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus poįstatyminius teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiūros įstaigų organizacinę veiklą, viešąjį administravimą, darbo teisę, duomenų apsaugą, darbo apmokėjimą, viešųjų ir privačių interesų derinimą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, taip pat valstybinį socialinį draudimą reglamentuojančius teisės aktus, gebėti juos taikyti. Mokėti dirbti Microsoft Office paketu ir kitomis veiklai reikalingomis kompiuterinėmis, informacinėmis sistemomis bei duomenų bazėmis. Puikiai išmanyti personalo priėmimo ir skyrimo į pareigas, perkėlimo į kitas pareigas ir atleidimo procedūrų organizavimą, susijusių teisės aktų projektų, darbo sutarčių ir kitų dokumentų rengimą.

Siūloma darbo pradžia Pagal susitarimą
Darbuotojas aprūpinamas darbo drabužiais Ne
Darbuotojas aprūpinamas kitomis darbo priemonėmis Taip
Turima pagrindinė įranga darbui pagal specialybę

Zarasų rajono savivaldybės viešojoje įstaigoje Zarasų ligoninėje yra visa įranga būtina darbui pagal specialybę.

Galimybės kelti kvalifikaciją Taip
Atlyginimas Koeficientas nuo 2,0 – 5,0
Dėl darbo pasiūlymo kreiptis

CV siųsti elektroniniu paštu el. p.: zarasu.ligonine@zarasai.lt

 

Gydytojas reumatologas

Sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė
Pareigų pavadinimas Gydytojas reumatologas
Reikalavimai darbuotojui Gydytojo reumatologo profesinė kvalifikacija ir galiojanti medicinos praktikos licencija verstis medicinos praktika pagal gydytojo reumatologo profesinę kvalifikaciją
Siūloma darbo pradžia Pagal susitarimą
Darbuotojas aprūpinamas darbo drabužiais Ne
Darbuotojas aprūpinamas kitomis darbo priemonėmis Taip
Turima pagrindinė įranga darbui pagal specialybę

Zarasuose nauja, gerai įrengta ligoninė su šiuolaikine, modernia medicinos įranga.

Galimybės kelti kvalifikaciją Taip
Atlyginimas Koeficientas nuo 2,5 - 7,0 
Dėl darbo pasiūlymo kreiptis

CV siųsti elektroniniu paštu el. p.: zarasu.ligonine@zarasai.lt

 

 

Vaikų ligų gydytojas

Sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė
Pareigų pavadinimas Vaikų ligų gydytojas darbui Konsultacinėje poliklinikoje
Reikalavimai darbuotojui Vaikų ligų gydytojo profesinė kvalifikacija ir galiojanti medicinos praktikos licencija verstis medicinos praktika pagal vaikų ligų gydytojo profesinę kvalifikaciją
Siūloma darbo pradžia Pagal susitarimą
Darbuotojas aprūpinamas darbo drabužiais Ne
Darbuotojas aprūpinamas kitomis darbo priemonėmis Taip
Gydymo įstaiga prenumeruoja informacines bazes Ne
Suteikiama galimybė dirbti su kompiuteriu ir interneto prieiga Taip
Turima pagrindinė įranga darbui pagal specialybę Zarasuose nauja, gerai įrengta ligoninė su šiuolaikine, modernia medicinos įranga, pilnai įrengtais medicinos kabinetais.
Galimybės kelti kvalifikaciją Taip
Atlyginimas Pagal susitarimą
Dėl darbo pasiūlymo kreiptis VšĮ Zarasų ligoninės direktorius Remigijus Lamanauskas, tel. (8 385) 30588,

 el. p.: zarasu.ligonine@zarasai.lt

Pirtys

Informuojame, kad nuo 2023 m. spalio 16 d. pradeda veikti Baseino ir pirčių kompleksas

Baseino ir pirčių komplekso veikimo metu sudarytos palankios sąlygos įsigyti lankytojų abonementus ar dovanų kuponus.
Ligoninės kompleksas dirba kiekvieną dieną nuo 11 iki 22 valandos.

baseinas