LT kuriam ateiti 

VšĮ Zarasų ligoninė įgyvendina projektą Nr. 08.1.3-CPVA-V-601-03-0011 „Geriatrijos paslaugų plėtra VšĮ Zarasų ligoninėje (toliau – Projektas), finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2020 m. lapkričio 6 d.

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. vasario 28 d.

Projekto vertė – 122 644,77 Eur, iš jų 104 248,05 Eur – Europos regioninės plėtros fondo lėšos, 18 396,72 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto tikslas – pagerinti specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą vyresnio amžiaus Zarasų rajono gyventojams.

Didžioji dalis ligoninėje įvairiuose skyriuose gydomų pacientų yra 60 m. ir vyresni Zarasų rajono gyventojai, iš kurių dalis galėtų būti priskirtini geriatriniams pacientams (kai šalia normalaus senėjimo proceso asmuo serga keletu ligų, mažinančių jo biologines funkcijas ir kuriam reikalingas kompleksinis sveikatos įvertinimas ir gydymas funkciniam lygiui pagerinti ar išlaikyti) bei, kuriems būtų reikalingos specializuotos geriatrijos paslaugos, kurios šiuo metu ligoninėje neteikiamos dėl nesančios tam reikalingos infrastruktūros. Gydant geriatrinius pacientus bendro pobūdžio ligoninės skyriuose kompleksiškai  nesprendžiamos geriatrinio paciento problemos, todėl geriatrijos paslaugų teikimas tikėtinai labiau atitiktų geriatrinių pacientų poreikius, gerėtų gydymo rezultatai.

Atsižvelgiant į tai, jog visuomenė senėja ir geriatrijos paslaugų poreikis augs, Projekto metu numatoma įkurti ligoninėje geriatrijos dienos stacionarą (6 lovų) bei konsultacinį kabinetą ambulatorinių geriatrijos paslaugų teikimui, suremontuojant ir pritaikant vyresnio amžiaus pacientų poreikiams reikalingas patalpas bei įsigyjant paslaugų teikimui būtiną įrangą. Projekto įgyvendinimo pabaigoje, bus suformuota reikalinga specialistų komanda bei pradėtos teikti šios paslaugos pacientams.

Siekiami rezultatai – įgyvendinus projektą siekiama pagerinti VšĮ Zarasų ligoninės teikiamų specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą 60 m. ir vyresniems Zarasų rajono gyventojams ir tokiu būdu prisidėti prie sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje.

Tikimasi, jog kasmet vidutiniškai Projekto naudą pajus apie 250 vyresnio amžiaus (60 m. ir vyresni) Zarasų rajono gyventojų, kuriems bus reikalingos specializuotos geriatrijos dienos stacionaro ir/ar ambulatorinės geriatrijos paslaugos. 

Pirtys

Informuojame, kad nuo 2023 m. spalio 16 d. pradeda veikti Baseino ir pirčių kompleksas

Baseino ir pirčių komplekso veikimo metu sudarytos palankios sąlygos įsigyti lankytojų abonementus ar dovanų kuponus.
Ligoninės kompleksas dirba kiekvieną dieną nuo 11 iki 22 valandos.

baseinas