LT kuriam ateiti

VšĮ Zarasų ligoninė įgyvendino projektą Nr. 08.1.3-CPVA-V-601-03-0011 „Geriatrijos paslaugų plėtra VšĮ Zarasų ligoninėje (toliau – projektas), finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2020 m. lapkričio 6 d.

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2023 m. birželio 13 d.

Projektui buvo skirta – 122 261,99 Eur, iš jų 103 922,69 Eur – Europos regioninės plėtros fondo lėšos, 18 339,30 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto tikslas – pagerinti specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą vyresnio amžiaus Zarasų rajono gyventojams.

Įgyvendinus projektą VšĮ Zarasų ligoninėje įkurtas geriatrijos dienos stacionaras (6 lovos) bei geriatrijos konsultacinis kabinetas. Šiuo tikslu buvo suremontuotos ir vyresnio amžiaus pacientų poreikiams pritaikytos reikalingas patalpos bei įsigyta paslaugų teikimui būtina įranga. Taip pat suformuota reikalinga specialistų komanda, patikslinta įstaigos licencija bei sudaryta sutartis su Teritorine ligonių kasa dėl šių paslaugų apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tai reiškia, jog sudarytos visos galimybės geriatrijos dienos stacionaro bei ambulatorinių geriatrijos paslaugų teikimui VšĮ Zarasų ligoninėje ir vyresnio amžiaus Zarasų rajono savivaldybės vyresnio amžiaus gyventojai jau galės pasinaudoti šiomis paslaugomis, kurias teikiant kompleksiškai sprendžiamos geriatrinio paciento (kai šalia normalaus senėjimo proceso asmuo serga keletu ligų, mažinančių jo biologines funkcijas ir kuriam reikalingas kompleksinis sveikatos įvertinimas ir gydymas funkciniam lygiui pagerinti ar išlaikyti) problemos, gerėja gydymo rezultatai.

Įgyvendintas projektas pagerins VšĮ Zarasų ligoninės teikiamų specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą 60 m. ir vyresniems Zarasų rajono gyventojams ir tokiu būdu prisidės prie sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje. Tikimasi, jog kasmet vidutiniškai projekto naudą pajus apie 250 vyresnio amžiaus (60 m. ir vyresni) Zarasų rajono gyventojų, kuriems bus reikalingos specializuotos geriatrijos dienos stacionaro ir/ar ambulatorinės geriatrijos paslaugos.

Geriatrijos dienos stacionaras – tai planinė diagnostinė ir (ar) gydomoji senyvo amžiaus asmens (60 m. ir vyresnio amžiaus) sveikatos priežiūros paslauga, trunkanti nuo 4 iki 8 val. per parą. PSDF lėšomis apmokama ne daugiau kaip 15 gydymo dėl tos pačios priežasties lovadienių per kalendorinius metus.

Pacientai, turintys geriatrinių sutrikimų, tokių kaip:

 • demencija
 • depresiškumas
 • miego sutrikimai
 • griuvimai
 • mitybos nepakankamumas
 • senatvinis silpnumas (išsekimas)
 • skausmas ir kt.

Į Geriatrijos dienos stacionarą gali patekti tik turėdami šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimą.

Geriatrijos dienos stacionare teikiamos paslaugos:

 • išsamusis geriatrinis ištyrimas (pažinimo funkcijų, emocinės būklės ir depresiškumo įvertinimas, mitybos būklės įvertinimas, funkcinės būklės / mobilumo bei pusiausvyros, eisenos ir raumenų jėgos įvertinimas, kasdienės veiklos, funkcinio savarankiškumo ir gyvenamosios aplinkos vertinimas, socialinės būklės ir aplinkos vertinimas);
 • specialus ištyrimas prieš operacijas;
 • kineziterapija, ergoterapija, fizioterapija, gerinant paciento judėjimo funkciją, atmintį ir koordinaciją, mažinant stresą ir gerinant emocinę būklę, mažinant skausmą;
 • vaistų suleidimas į veną (lašinės infuzijos) ir paciento stebėsena po vaistų suleidimo;
 • socialinių įgūdžių formavimas;
 • paciento mokymas (formuojant sveikos mitybos ir kasdienio fizinio aktyvumo įgūdžius, keičiant neatsargią elgseną ir pritaikant namų aplinką, siekiant išvengti griuvimų, sveiko miego įgūdžių formavimas);
 • parengiamos rekomendacijos dėl ambulatorinio gydymo pacientui ir (ar) jo šeimos nariams / atstovams;
 • matinimas (pietūs).

Pacientai geriatrijos dienos stacionaro paslaugai nesiunčiami, kai jiems nustatyta: ūmi infekcinė liga, ženklūs fizinės ar psichikos būklės sutrikimai, pacientui nustatytas nuolatinės slaugos poreikis, pacientui nustatytas paliatyviosios medicinos pagalbos poreikis

Atvykdamas į geriatrijos dienos stacionarą pacientas turi turėti visus tuo metu vartojamus vaistus.

Pacientai į Geriatrijos dienos stacionarą registruojami telefonu (8 385) 54570.

ger

Pirtys

Informuojame, kad nuo 2023 m. spalio 16 d. pradeda veikti Baseino ir pirčių kompleksas

Baseino ir pirčių komplekso veikimo metu sudarytos palankios sąlygos įsigyti lankytojų abonementus ar dovanų kuponus.
Ligoninės kompleksas dirba kiekvieną dieną nuo 11 iki 22 valandos.

baseinas