PRANEŠIMAS APIE PARENGTAS REORGANIZAVIMO SĄLYGAS IR BŪSIMĄ REORGANIZAVIMĄ

2023 m. rugsėjo 13 d.

Pranešame, kad vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-83 „Dėl pritarimo reorganizuoti Zarasų rajono savivaldybės viešąją įstaigą Pirminės sveikatos priežiūros centrą ir Zarasų rajono savivaldybės viešąją įstaigą Zarasų ligoninę“ buvo parengtos reorganizavimo sąlygos, pagal kurias Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Zarasų PSPC) ir Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė (toliau – Zarasų ligoninė) reorganizuojamos sujungimo būdu, sujungiant Zarasų PSPC ir Zarasų ligoninę, įsteigiant naują juridini asmenį – Zarasų rajono savivaldybės viešąją įstaigą Sveikatos centrą (toliau ir – Zarasų sveikatos centras), kuriam pereis visos reorganizuojamų įstaigų turtas, teisės ir pareigos.

Reorganizuojamos įstaigos:

 1. Zarasų PSPC, teisinė forma – viešoji įstaiga, buveinė – Malūno g. 4, Zarasai, juridinio asmens kodas – 187901010, veiklos laikotarpis – neribotas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (registro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras), įstaigos dalininkas (savininkas) yra vienintelis asmuo – Zarasų rajono savivaldybė.
 2. Zarasų Ligoninė, teisinė forma – viešoji įstaiga, buveinė – Vilniaus g. 1B, Zarasai, juridinio asmens kodas – 187900976, veiklos laikotarpis – neribotas, 0duomenys apie įstaigą kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (registro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras), įstaigos dalininkas (savininkas) yra vienintelis asmuo – Zarasų rajono savivaldybė.

Po reorganizavimo pasibaigiančios įstaigos -  Zarasų PSPC ir Zarasų ligoninė.

Po reorganizavimo tęsianti veiklą įstaiga – Zarasų sveikatos centras.

Pasibaigiančių Zarasų PSPC ir Zarasų ligoninės turtas, teisės ir pareigos 2023 m. gruodžio 29 d. pereina po reorganizavimo veiksiančiai viešajai įstaigai - Zarasų sveikatos centrui.

Apie parengtas reorganizavimo sąlygas bus vieną kartą paskelbta viešai VĮ Registrų centro leidžiamame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ bei raštu pranešta visiems reorganizavime dalyvaujančių įstaigų kreditoriams.

Su parengtomis reorganizavimo sąlygomis bei dokumentais galima susipažinti reorganizuojamų ir reorganizavime dalyvaujančių įstaigų interneto svetainėse www.zarasupspc.lt, www.zarasuligonine.lt bei Zarasų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.zarasai.lt.

Su reorganizavimo sąlygomis ir kitais dokumentais galite susipažinti čia:

 1. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimas Nr. T-83 „Dėl pritarimo reorganizuoti Zarasų rajono savivaldybės viešąją įstaigą Pirminės sveikatos priežiūros centrą ir Zarasų rajono savivaldybės viešąją įstaigą Zarasų ligoninę“
 2. Reorganizavimo sąlygos
 3. Tęsiančios veiklą Zarasų sveikatos centro įstatų projektas
 4. Zarasų PSPC ir Zarasų ligoninė praėjusių trejų finansinių metų ataskaitų rinkiniai ir metinės veiklos ataskaitos
  1. Zarasų ligoninės 2020 m. finansinių metų ataskaitų rinkini
  2. Zarasų ligoninės 2021 m. finansinių metų ataskaitų rinkiniai
  3. Zarasų ligoninės 2022 m. finansinių metų ataskaitų rinkiniai
  4. Zarasų PSPC 2020 m. finansinių metų ataskaitų rinkiniai
  5. Zarasų PSPC 2021 m. finansinių metų ataskaitų rinkiniai
  6. Zarasų PSPC 2022 m. finansinių metų ataskaitų rinkiniai

 

 

 

 

Pirtys

Informuojame, kad nuo 2023 m. spalio 16 d. pradeda veikti Baseino ir pirčių kompleksas

Baseino ir pirčių komplekso veikimo metu sudarytos palankios sąlygos įsigyti lankytojų abonementus ar dovanų kuponus.
Ligoninės kompleksas dirba kiekvieną dieną nuo 11 iki 22 valandos.

baseinas